Mathilde Becker Aarseth

Mathilde Becker Aarseth er Ph.D. stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun er ekspert på Midtøsten og politisk islam og skriver nå sin doktoravhandling om ISIS. Aarseth har tidligere jobbet som utenriksjournalist og kulturjournalist for Dagens Næringsliv og Klassekampen, og som EAPPI-ledsager og observatør i De palestinske områdene i 2012.

Rasmus Brandt

Rasmus Brandt er professor emeritus i klassisk arkeologi ved UiO. Hans kompetanseområder er gresk og romersk topografi, arkitektur, keramikk og ikonografi. Han var bestyrer for Det norske instituttet i Roma fra 1996-2002. Han har deltatt i og ledet utgravninger både i Norge, Italia, Kypros og Tyrkia, tatt initiativ til og ledet to forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, samt arrangert en rekke internasjonale fagseminarer og nasjonale tematiske seminarer for et interessert publikum. Han har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler fra både gresk og romersk arkeologi og antikk resepsjon. I 2005 ble Brandt utnevnt til ridder av Republikken Italias fortjenesteorden for sine arkeologiske innsatser i Italia.

Christian Meyer

Christian Meyer er professor i antikkens historie ved Universitetet i Bergen. Han har særlig forsket på forståelsen og bruken av antikken i moderne tid, komparativ historie / sosialantropologisk historie og det indiske hav i antikken. Meyer er leder for det syrisk-norske prosjektet Palmyrena: City, Hinterland, and Caravan Trade between the Orient and the Occident. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Leif Pareli

Leif Pareli er sosialantropolog ved Norsk Folkemuseum, leder av den norske International Council of Museums (ICOM) og grunnlegger (2000) og leder av den norske Blue Shield-komitéen (2003-2008). Parelis kompetanseområder er samisk kultur, norske minoriteter og kulturarv og krig.

Thorvald Steen

Thorvald Steen er forfatter, tidligere formann i Den norske forfatterforening (1991-1997) og fra 1997 æresmedlem i samme forening. Han er cand. philol. i idéhistorie ved UiO og debuterte i 1983. Steen har mottatt flere litteraturpriser for sine mange bøker som spenner over flere diktergenre: romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essayer. Hans bøker er oversatt til 26 språk. Han har i 12 år holdt foredrag om bysantinsk og tyrkisk historie på Det svenske Generalkonsulatet og ved universiteter i Istanbul. Åtte av hans bøker/skuespill er oversatt til tyrkisk – og skuespillene bl.a. om korsfarertidens store muslimske helt, Saladin, er fremført ved flere teatre i Tyrkia.