STOLT, KÅT OG GLEMT

Verdens første kjente forfatter heter Enheduanna, er kvinne, og nesten ukjent.

Enheduanna levde i Mesopotamia 2300 år f. Kr., og det er bevart 42 diktsykluser av henne i kileskrift på leirtavler. Mange av diktene er sterkt erotiske, og hun inspirerte diktningen i hele det østlige middelhavsområdet i mer enn 1000 år, bl.a. Salomos Høysang. Men etter hvert ble hun fordømt som hore – og glemt. Journalist og forfatter Berit Hedemann gir en introduksjon til damen og diktene. Professor i religionshistorie Jens Erland Braarvig har oversatt diktene fra sumerisk, og forteller om gleder, sorger og overraskelser i oversettelsesarbeidet.

Sumerisk tavleInannaOnsdag 23. Januar, kl. 18-20

Sted: Nasjonalbiblioteket

Pris: 100,-. Studentpris: 50,-. Vi tar kontant eller Vipps

Arrangør: KonstantinopelUniversitetet