Religion og vold – debattmøte

Nasjonalbiblioteket, 16. mars 2017, kl. 17.30 – 20.30.

Med utgangspunkt i ISIS’ voldshandlinger i Palmyra diskutert på debattmøtet 3. desember 2016, tar Konstantinopeluniversitetet denne gangen opp forholdet mellom religion og voldsbruk sett i en videre historisk og psykologisk sammenheng. Hva utløser vold i religion og religionskonflikter? Det er et av spørsmålene professor i religionshistorie Torkel Brekke ser nærmere på. Historiker Leif Inge Ree Petersen utdyper spørsmålet ved å se på noen konkrete konfliktsituasjoner i møtepunktet mellom kristne bysantinere og muslimske arabere i tidlig middelalder. Voldspsykolog Per Isdal gir et innblikk i følelser som kan utløse vold, sett i lys av religion. 

Etter innleggene følger en åpen debatt ledet av Rasmus Brandt.

Billetter kr. 100 (50 for studenter) selges i døra før arrangementet (kontanter eller Vipps).

     

Torkel Brekke

Leif Inge Ree Petersen

      Per Isdal