Konflikt om kulturarv – arkeologi til salgs

Arkeologisk materiale er ettertraktet som kunst og antikviteter. Teglstein m/kileskrift, skåret ut og fjernet fra et tempel ved hjelp av vinkelsliper. Foto: Håkon Roland, KHM, UiO

Lover og internasjonale konvensjoner har til hensikt å beskytte kulturarven, og vi kan blant annet nevne Haag-konvensjonen fra 1954 om kulturarv i væpnet konflikt, og UNESCO 1970-konvensjonen om plyndring og handel med stjålne gjenstander. Akademiske institusjoner har etiske retningslinjer som skal hindre at fagfolk bidrar til omsettingen av gjenstander. Likevel går stadig arkeologisk materiale og kunnskap tapt.

Forsker ved avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), Josephine Munch Rasmussen , og professor emeritus i arkeologi Christopher Prescott (Universitetet i Oslo) vil sammen se på eksempler på politisk og ideologisk motivert ødeleggelse av kulturarven, for så å ta for seg plyndring, samling, og omsetning av arkeologiske gjenstander. Her vil de blant annet se på myten om «de gode samlere» som redder gjenstander. Avslutningsvis blir det diskutert om hvorledes plyndring og salg av kulturgjenstander kan motvirkes.

Om plyndret kulturarv og private samlinger: I konfliktsituasjoner er den arkeologiske kulturarven utsatt for plyndring og private samlinger er markedets økonomiske motor. Fra norsk side har det i forbindelse med beslagleggelser i en kjent privatsamling nylig blitt utgitt en Rapport med vurdering og anbefalinger vedrørende gjenstander beslaglagt 24. august 2021.

Tirsdag 21. mars, kl. 18:00-20:00

Sted: Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium, 1. etasje

Pris: 100,- (studentpris 50,-). Billetter selges i døra fra kl. 17:30. Vi tar kort eller kontant.