Flyvemaskiner og kulelagre: Teateret som teknisk laboratorium i antikken

Kjenner du uttrykket “deus ex machina»? Vet du hva uttrykket betyr og hvor det stammer fra? Kjenner du til det svenske industrikonsernet AB SKF? Men hva har «deus ex machina» og et svensk industrikonsern å gjøre med Hellas og Roma og det antikke teateret?

Hvis du har 45 minutter til rådighet vil Rasmus Brandt forklare deg sammenhengen i sin forelesning Flyvemaskiner og kulelagre – teateret som teknisk laboratorium i antikken.

Se foredraget sammen med oss tirsdag 8. mars kl. 18:00-18:45, eller se videoen når du selv ønsker etter dette! Besøk Konstantinopeluniversitetets kanal på YouTube:  Konstantinopeluniversitetet Oslo – YouTube

Premiere: Tirsdag 8. mars kl. 18:00