Det gamle Egypt lever videre

Fortid og nåtid i dagens Egypt. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM, Universitetet i Oslo

Med sine pyramider, faraoer, mumier og hieroglyfer er det få kulturer som stimulerer nysgjerrigheten og fantasien mer enn Det gamle Egypt. Samtidig er det få oldtidskulturer som har etterlatt seg et så rikt kildemateriale, som gjør at vi kan rekonstruere samfunnet og kulturen i slik forbløffende detalj.

For første gang på nær 70 år samles denne kunnskapen i en bredt anlagt bok på norsk. Mot et geografisk bakteppe trekker religionshistoriker og egyptolog Anders Bettum (Oslo Museum) opp de store linjene i den gammelegyptiske historien og gir smakebiter av egyptisk språk, religion, politikk og litteratur. I sin bok belyser Bettum også Det gamle Egypts plass i vår moderne bevissthet og historieforståelse, med utdrag fra egyptologiens faghistorie og fremveksten av egyptomani og kommersiell turisme på 18- og 1900-tallet. Til slutt trekkes tråder frem til dagens politiske situasjon i Egypt, hvor den nasjonalistiske faraonismen kniver med panarabisme og islamisme om forrang i egypternes identitetsfølelse.

Under møtet fører Ander Bettum oss først inn i Det gamle Egypts verden. Deretter vil han og forfatteren Thorvald Steen samtale rundt utvalgte temaer fra boken og om fortidens Egypt som komponent i norsk kulturhistorie og etableringen av de norske museumssamlingene.

Tirsdag 31. januar 2023, kl. 18:00-20:00.

Sted: Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium, 1. etasje

Pris: 100,- (studentpris 50,-). Billetter selges i døra fra kl. 17:30. Vi tar kort eller kontant.