Bysants og Harald Hardrådes pengepolitikk

Harald Hardråde, sølvpenning preget på Nidarneset slutten av 1040-årene, funnet i St. Olavsvollen, Sarpsborg (Borg) under veiarbeid i 1852. Foto: Historisk museum, Oslo.

Harald Hardråde returnerte fra Bysants og Konstantinopel etter mer enn ti år i keisernes tjeneste. Med seg hadde han store rikdommer og nye idéer. Tilbake i Norge som konge etablerte Harald et nasjonalt myntvesen, for alvor begynnelsen på norsk mynt- og pengehistorie. I denne prosessen introduserte han en standardisert sølvpenning med særegent motiv, blandet kobber i myntsølvet og erstattet mye av den utenlandske mynten i omløp. I hvilken grad kan vi spore bysantinsk innflytelse på dette norske myntvesenet?

Møtet innledes med et foredrag av numismatiker Svein H. Gullbekk (Historisk museum, Universitetet i Oslo) som i en årrekke har studert norsk utmynting i overgang fra vikingtid til middelalder. Det fortsetter med en samtale mellom ham og historiker Hans Jacob Orning (Universitetet i Oslo), som er blant våre fremste historikere på statsdannelser og politiske nettverk i norsk og europeisk middelalder.

Tirsdag 19. september 2023, kl. 18:00-20:00.

Sted: Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium, 1. etasje

Pris: 100,- (studentpris 50,-). Billetter selges i døra fra kl. 17:30. Vi tar kort eller kontant.