Brød og sirkus: Om privat gavmildhet og offentlig prestisje i det antikke Roma


Chariot Race. Jean-Léon Gérôme, Public domain, via Wikimedia Commons

Brød og sirkus – panis et circensis – brød og hesteveddeløp, underforstått mat og underholdning i sin alminnelighet, det var i det antikke Roma den beste måten å sikre seg popularitet hos folket på.

Men i dette begrepet ”brød og sirkus” ligger det også gjemt noe mer. Staten sørget for maten, det vil si import av korn. Men hvem var det som sørget for underholdningen, hvem var det som reiste bygninger for underholdning og andre offentlige aktiviteter – hvorfor gjorde de det og med hvilke midler? Det vil du finne svaret på i dette 45 min. lange foredraget av professor emeritus Rasmus Brandt.

Se foredraget sammen med oss tirsdag 5. april 2022 kl. 18:00-18:45, eller se videoen når du selv ønsker etter dette! Besøk Konstantinopeluniversitetets kanal på YouTube:  Konstantinopeluniversitetet Oslo – YouTube

Premiere: Tirsdag 5. april 2022 kl. 18:00