[meteor_slideshow]

KONSTANTINOPELUNIVERSITETET

I 1204 ble Konstantinopel plyndret og brent av korsfarerne. Store mengder av kunnskaper i universitetene og bibliotekene gikk tapt. Inspirert av denne tragiske hendelsen ble Konstantinopeluniversitetet (KU) etablert i 2012 som resultat av et samarbeid mellom forfatteren Thorvald Steen, reiselivsmannen Wiggo Andersen og professor (nå emeritus) i klassisk arkeologi J. Rasmus Brandt. Lene Os Johannessen, PhD i klassisk arkeologi, ble med i KUs styre i 2016. I 2017 ble master i antikk historie Jørgen Hamre Sveen invitert til å bli med som foreningens administrator, og er nå styremedlem. Siden 2019 har master i klassisk arkeologi, Linn Andreadakis vært foreningens administrator. 

Konstantinopeluniversitetet har som formål å skaffe til veie og utvikle kunnskaper om antikken og middelalderen slik at vi har et bredere grunnlag for å forstå dagens Europa og den viktige kulturutvekslingen mellom øst og vest. Hver høst og vår vil vi avholde forelesninger, turer eller ekskursjoner i Istanbul, Roma og Oslo. Vi har knyttet til oss professorer fra universitetene i de tre byene samt annen ekspertise. Foreningen Konstantinopeluniversitetet er åpen for alle.

Konstantinopeluniversitetet er på Facebook og YouTube.