FRA ROMA OVER KONSTANTINOPEL TIL BRUSSEL: ROMERSK OG EUROPEISK RETT

Professor i rettshistorie Dag Michalsen, UiO, vil fortelle om antikkens romerske rett som grunnlaget for europeisk rett. Keiser Justinians lovgivning fra 500 tallet formidlet romersk rett videre til det europeiske samfunnet der universiteter, lovgivere og domstoler fortolket romersk rett tilpasset tiden. Helt frem til ganske nylig var kunnskap i romersk rett en selvfølge for europeiske jurister. Men hva betyr romersk rett i dag, i et helt annet samfunn? Og i arbeidet med europeisk fellesskapsrett – spiller antikkens rett ennå en rolle?

Dersom du ikke fikk med deg arrangementet eller har lyst til å se og høre foredraget en gang til kan du se et opptak ved å klikke her.

Sted: Nasjonalbiblioteket

Tid: Onsdag 3. april, kl. 18-20

Pris: 100,- (studentpris 50,-). Vi tar Vipps eller kontant