DE KOM FRA STEPPENE: HVORDAN SENTRALASIATISKE STEPPEFOLK SKAPTE EUROPA 1000 F.KR. – 1300 E.KR.

Bysants, liksom Persia og Kina, hadde nær kontakt med barbarer fra steppene. Ut fra deres bok om steppens sosiale og politiske organisasjon innleder russolog Iver Neumann og turkolog Einar Wigen om hva steppen betød for bysantinere og europeere. Hvordan dannet skytere, hunere, mongoler og ottomaner sine steppeimperier? Hvorfor er disse imperiene, som leverte viktige bidrag til europeiske statsdannelser, ofte blitt fremstilt i et negativt lys? Problemet utdypes i samtale med journalist Christian Borch.

Copyright: Neumann & Wigen

Tirsdag 24. september, kl. 18:00-20:00

Sted: Nasjonalbiblioteket

Pris: 100,-. Studentpris: 50,-. Vi tar kontant eller Vipps til #136435

Arrangør: KonstantinopelUniversitetet